Gossip Lanka News - Gossip Lanka News | Ex Gossip | Latest news from Sri Lanka

Tuesday, August 1, 2017

ird.S bßhõ j,ska ‌nqlsh le,UQ ksrEmK Ys,amsKsh - PdhdrEm tl;=ju

f*ianqla iudccd,d fjí wvúfha w;sYh l;d nyg ,laj ;sfnk PdhdrEm tl;=jla wmg yuq jqkd' tu PdhdrEm tl;=j my;ska


No comments:

Post a Comment